I praktikken hos os får du et realistisk indblik i den verden, du senere skal ud i – og du får mulighed for at arbejde med forskellige aktiviteter og prøve teorier af med vejledning fra din praktikvejleder. Samtidig kan du som studerende være med til at udvikle os og bringe den nyeste viden ind på vores skole.

Lærerstuderende i praktik

Vi tilbyder praktikplads for 1., 2. og 4. årsstuderende, som er tilknyttet VIA.
Inden du begynder i praktik hos os, forventer vi, at du har læst skolens uddannelsesplan for den praktik, du skal i.

Pædagogstuderende i børnehaveklassen og SFO

Vi tilbyder praktikplads i børnehaveklassen for 1. års studerende på VIA med start efter sommerferien.

Alle øvrige studerende, herunder PA-studerende, tilbydes praktikplads i SFO’en.

Inden praktikstart kan du aftale et besøg på skolen ved at kontakte den pædagogiske leder for indskolingen.