Eleverne i udskolingen skal over en periode på 5 år gennem en udviklingsproces, der skal klæde dem på til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasses-eksamen.

Klassepædagogen følger med hele vejen fra indskoling til udskoling for at understøtte trivsel og fællesskab.

Nye fag

Tysk eller fransk som det andet fremmedsprog bliver introduceret sammen med de kreative fag håndværk og design, billedkunst, svømning og madkundskab.

Undervisningen bliver fulgt gennem vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer. Her drøfter lærerne og skolens vejledere metoder og progression i læseundervisningen. 

Dannelsesrejse til Berlin

Som en del af den personlige udviklingsproces er der i starten af 8. klasse en dannelsesrejse til Berlin for hele årgangen, hvor alle fag i princippet kan indgå.
Rejsen er en del af undervisningen, og skolen står for udgifterne til transport, ophold og lignende. Eleverne er med til at planlægge rejsen.
Ved skolefesten, året inden eleverne skal afsted, har de tombola og en kaffe/kagebod, hvor alle indtægter går til turen.

Parat til uddannelse

Arbejdet med elevernes uddannelsesparatheds-vurdering (UPV) har et helt særligt fokus i overbygningen. Vi arbejder for, at alle elever bliver klædt på til at vælge den ungdomsuddannelse, der passer til den enkeltes kompetencer, potentiale og drømme.
Det er med til at understøtte, at eleven fastholder sin uddannelse efter folkeskolen.

For elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) samarbejder skolen, uddannelsesvejlederen (UU), forældrene og eleven om, at eleven i løbet af udskolingsforløbet bliver erklæret uddannelsesparat (UPV). 

Rollen som forælder

I 5.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mere optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.
Det kan lyde banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets liv og situation, er en solid støtte for den unge.