Vi har forskellige indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Når dit barn starter på Samsøgades Skole, taler vi med dig om, hvilke særlige behov dit barn har, og hvordan vi bedst imødekommer dem. Vi laver en handleplan sammen, sætter nogle mål for dit barns skolegang og laver aftaler om, hvordan vi bedst understøtter dit barns udvikling. Er dit barn på vej til at starte i skole, arbejder vi tæt sammen med børnehaven.

Test og forebyggelse

Allerede i de mindste klassetrin tester (screener) vi for, om der er risiko for ordblindhed eller læsevanskeligheder.
Når der er brug for det, sætter vi hurtigt den nødvendige støtte i gang, f.eks. ekstra læsehjælp.

Fra foråret i 3. klasse kan vi lave den nationale ordblindetest på et barn, hvis skole og forældre vurderer, at det er relevant. Hvis dit barn diagnosticeres som ordblind, eller vi opdager andre lignende vanskeligheder, tilbyder skolen IT-hjælp i samarbejde med læsevejlederen - for at kvalificere barnets læsning og skrivning.

Trivsel

På skolen har vi et AKT-team (adfærd, kontakt, trivsel), som består af lærere og pædagoger, der har fokus på trivsel for den enkelte elev og hele klassen. Samtidig vejleder de skolens øvrige personale i at arbejde med adfærd, kontakt og trivsel.

“Pusterummet”

Pusterummet er et tilbud til de elever, som har brug for en pause i hverdagen, eller som har brug for særlig hjælp i eller uden for klassen. I Pusterummet er der to socialpædagoger, som yder støtte både socialt og fagligt.