Samarbejde med børnehaverne

Vi indgår i et tæt samarbejde med lokaldistriktet, blandt andet sundhedsplejersken, vuggestuer og børnehaver i Midtbyens Dagtilbud, skolens SFO og fritidsklubben. Det er vigtigt for os, at vi kender hinandens områder, og vi véd, hvad hinanden står for, så børnene oplever sammenhæng i de skift, de skal igennem.  

Læs folder om børnehaveklasse og SFO her

I året før børnene skal i skole, kommer pædagoger fra børnehaveklasserne på besøg i distriktets børnehaver. Samtidig bruger flere af børnehaverne skolens lokaler til deres ”storebørnsgruppe”, og skolen inviterer både børn og forældre til informationsmøde og prøve-skoledag i efteråret op til skoleindskrivningen. 

Følg os på Facebook – inden skolestart 

En god måde at lære Samsøgades Skole at kende er ved at følge os på Facebook.
Her kan du følge alle årgange i deres aktiviteter både i og uden for klasserne - og sammen med få et kan du få et indblik i, hvad I kan forvente af skolelivet hos.

Sådan skriver du dit barn ind

Indskrivning til skolen foregår digitalt via Aarhus Kommunes hjemmeside fra sidst i november til den sidste dag i året, den 31. december, året inden dit barn skal begynde i skole. Hav dit NemId klart, inden du går på hjemmesiden, som du finder ved at klikke her.