Lokal udviklingsplan 

Hvert andet år vælger vi ud fra skolens elever, forældre og medarbejderes tilbagemeldinger et specifikt emne at have specielt fokus på. Emnet bliver udformet i en “lokal udviklingsplan”, kaldet LUP, som er med til at skabe fælles mål og retning, så alle elever kan udvikle sig.  

Vores fokusområder er i øjeblikket trivsel, udskoling og sammenhæng i lokaldistriktet.  
Under hvert emne har vi sat konkrete handlinger i gang, så vi kan nå i mål med vores indsatser. 

 
Undersøgelser og rapporter

Hvert andet år svarer både elever og forældre på en tilfredshedsundersøgelse, som vi også tager udgangspunkt i, når vi vælger vores fokusområder til udviklingsplanen. Du kan dykke ned i de nyeste undersøgelser herunder. 


 
Elevtrivselsundersøgelse - klik her. 
 
Kvalitetsrapport – klik her.