Administrationen ligger på hjørnet af Samsøgade og Ny Munkegade (den gamle pedelbolig).

Skolens administration

Åbent på skoledage fra kl. 8.00-14.30
Tlf.: 8713 8877
sam@mbu.aarhus.dk

Send digital post. Læs om brug af digital post, når du sender personlige oplysninger til skolen.

Skolens ledelse

Du kan træffe skolens ledelse efter aftale pr. telefon eller mail.

Preben Stadsgaard, skoleleder
4187 4644
preso@aarhus.dk

Frede Søbjerg, administrativ leder
4187 3732
frs@aarhus.dk

Ture Schmelling, pædagogisk leder indskoling og SFO
4092 6394
tusc@aarhus.dk

Trine Romby Kolbeck, pædagogisk leder udskolingen 
20623355
trko@aarhus.dk