Spisning og dialog

Pga. Corona-krisen har vi ikke kunnet holde vores halvårlige arrangement for forældre, elever og deres søskende. Vi glæder os derfor til snart igen at kunne invitere alle til en hyggelig aften med mad og forældresnak snarest. Venlig hilsen SFO-rådet og skolebestyrelsen