I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne udvikler gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer.

I de mindste klasser prioriterer vi det trygge og nære, og at der er så få forskellige voksne i klassen som muligt. For eksempel følger klassepædagogen med hele vejen fra indskoling til udskoling for at understøtte trivsel og fællesskab gennem hele skolegangen.

Fagligt har vi fokus på at læse, skrive og opnå færdigheder i matematik.

Læsning og matematik

Børnenes læseudvikling bliver fulgt af skolens læsevejledere ved vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer. Her taler lærerne, læsevejleder -og konsulent om metoder og progression i læseundervisningen,
Børnenes matematikkundskaber følges af matematikvejlederne.

Sidst i indskolingen

I slutningen af indskolingen fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik. Eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne for at tilegne sig ny viden.

Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egne faglige og sociale udvikling. I slutningen af indskolingen vil eleverne opleve flere undervisere, efterhånden som rækken af fag bliver udvidet.

For at understøtte fællesskabet og den personlige og faglige udvikling i slutningen af indskolingen, tager 4. årgang på en 3-dages lejrtur i Danmark.

Rollen som forælder

Din rolle som forælder til et barn i 0.-4. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner om skoledagen: Morgenmad, pakke skoletaske, tale om skolelivet, evt. øve bogstaver og tal skal gerne blive en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære.
Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at være med til at skabe et godt forældresamarbejde om klassen.
Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.