Vi arbejder for, at alle børn er en del af fællesskabet både i klassen og på tværs af årgange. Det gør vi blandt ved at arbejde både med fælles pædagogiske tilgange og handlinger, der styrker ledelse og medarbejderes fælles indsats - med det mål at opnå god trivsel for vores elever.

Vi arbejder med følgende trivselsindsatser på skolen:

  • Jeg møder til tiden, også efter frikvarteret
  • Jeg taler ordentlig til, med og om alle børn og voksne
  • Jeg bidrager til arbejdsro i klassen
  • Jeg passer på tingene og rydder op efter mig selv og andre

På vores skole er den fælles kerneopgave for alle medarbejdere (administrativt personale, teknisk service-personale, lærere, pædagoger og ledelse) at maksimere børns muligheder for læring. Vi yder alle noget forskelligt for at understøtte det – og kerneopgaven er fælles.

Undervisning i teams

Vores undervisning er organiseret i teams på årgange fra 0. til 9. klasse og faseopdelt med indskoling fra 0.-4. klasse og udskoling fra 5.-9. klasse.
Vi har fokus på de gode relationer og gør derfor vores bedste for, at lærernes undervisning og pædagogernes aktiviteter er samlet på én eller to årgange.


Vision om leg om læring

”Samsøgades Skole - midtbyens udviklingshus for leg og læring” blev i 2016 formuleret som skolens vision:

  • Hvor børn og unge rustes til at møde fremtidens udfordringer
  • Hvor børn og unge gennem aktiv deltagelse lærer at tage medansvar for egen læring og for fællesskabet
  • Hvor de voksne tager alle børn og unge alvorligt med udgangspunkt i den enkeltes styrker og ressourcer
  • Hvor skolen indtager byrummet og naturen - og nærmiljøet indtager skolen
  • Hvor forældrene inddrages aktivt i skolens arbejde og tager del i fællesskabet