Det er optimalt for dit barn, at vores samarbejde er godt og konstruktivt både i forhold til trivsel og faglighed. Vi holder dig løbende informeret om dit barns udvikling.

Forældremøder

Vi inviterer alle klasser til forældremøde i begyndelsen af et skoleår. Her deltager både klassens lærere og pædagoger. På mødet gennemgår vi årets gang, den faglige såvel som de sociale aktiviteter, og forældrene får mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Du kan herunder se, hvad forældrene mente om skolen i 2017.
Næste undersøgelse gennemføres i vinteren 2021-2022. 

Skole/hjem-samtaler

Dit barns klasseteam inviterer dig én gang om året til en samtale, hvor vi taler om dit barn og dit barns elevplan. I indskolingen deltager både lærere og pædagoger. I 0. klasse deltager pædagogerne til alle samtaler. Ud over den faste samtale kan der planlægges ekstra samtaler, hvis teamet mener, der er behov for det.

Fagcafé

Én gang om året i januar eller februar inviterer klassen til “fagcafé”. Her kan du som forælder møde de faglærere, der ikke er en del af klassens team.

Faglærerne fortæller enten samlet om fagene i et oplæg, eller du får mulighed for at får en kort dialog med lærerne om de specifikke fag.

Deltage i undervisningen

Du er som forældre velkommen til at besøge klassen for at se, hvordan undervisningen foregår.

For at besøge os skal du aftale det med dit barns lærer eller én af lederne i god tid, inden du gerne vil deltage.

Kontakt til skolen

Du kan kontakte skolens kontor i den daglige åbningstid. Du kan aftale med den enkelte lærer eller pædagog, hvordan jeres daglige kommunikation skal foregå.