Det er optimalt for dit barn, at vores samarbejde er godt og konstruktivt både i forhold til trivsel og faglighed. Vi holder dig løbende informeret om dit barns udvikling.

Forældremøder og undersøgelser 

Vi inviterer alle klasser til forældremøde i begyndelsen af et skoleår. Her deltager både klassens lærere og pædagoger. På mødet gennemgår vi årets gang, den faglige såvel som de sociale aktiviteter, og forældrene får mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Hvert 3. år svarer forældrene på en tilfredsheds-undersøgelse; den seneste er fra corona-nedlukningen i 2020, hvor Social- og Indenrigsministeriet udvalgte ca. 300 forældre fra hver skole til at svare på undersøgelsen. Læs den samlede undersøgelse for Aarhus Kommunes skoler her

Næste undersøgelse gennemføres i løbet af skoleåret 2022-2023. 


Skole/hjem-samtaler

Dit barns klasseteam inviterer dig én gang om året til en samtale, hvor vi taler om dit barn og dit barns elevplan. I indskolingen deltager både lærere og pædagoger. I 0. klasse deltager pædagogerne til alle samtaler. Ud over den faste samtale kan der planlægges ekstra samtaler, hvis teamet mener, der er behov for det.

Deltage i undervisningen

Du er som forældre velkommen til at besøge klassen for at se, hvordan undervisningen foregår.

For at besøge os skal du aftale det med dit barns lærer eller én af lederne i god tid, inden du gerne vil deltage.

Kontakt til skolen

Du kan kontakte skolens kontor i den daglige åbningstid. Du kan aftale med den enkelte lærer eller pædagog, hvordan jeres daglige kommunikation skal foregå.