Inden skolestart

Skolen har et tæt samarbejde med børnehaverne i området - og børnehaveklasselederne har besøgt børnehaverne inden skolestart, ligesom mange af børnene har været på skolen med deres børnehavegruppe.  
Inden skolestart inviterer vi desuden forældrene til informationsaften på skolen – og du og dit barn kan en formiddag komme på besøg i børnehaveklassen sammen med de andre kommende skolebørn.

Skolefritidsordning

Vi anbefaler derfor, at dit barn allerede inden skolestart begynder i skolefritidsordningen (SFO).  
Så lærer både I og barnet skolen at kende, og I møder de pædagoger, der bliver en del af barnets hverdag. 

1. skoledag i børnehaveklassen

På første skoledag bliver de nye 0. klassebørn og forældre taget imod af børnehaveklasselederen, årgangspædagogen, 1. klasses-eleverne og skoleledelsen.