Som leder og sammen med mine gode medarbejdere - er det vores store ansvar og fornemmeste opgave at danne vores elever til dette - drøfte uenigheder, perspektiver og muligheder med os - hinanden og vores indbudte gæster - i en god tone og med gensidig respekt, trods uenighed. Det er demokratisk dannelse! 

Trine Romby, skoleleder

Vi er en midtbyskole

Vores skole ligger i ø-gadekvarteret i Aarhus og pt. 530 elever fordelt på 0.-9. klasse. Omkring 250 af børnene går også i skolens skolefritidsordning (SFO).
Som skole midt i landets andenstørste by har vi alle muligheder for at bruge alt det gode, byen byder på både historisk og kulturelt, og det kommer i høj grad børnene til gode.

Vi vægter fællesskabet højt og lægger stor vægt på åben dialog blandt elever, forældre og medarbejdere, så vi kan samarbejde om de udfordringer, vi har.

Samarbejde med områdets institutioner

Vi har et tæt samarbejde med de daginstitutioner, der ligger tæt på skolen, eksempelvis Midtbyens Dagtilbuds ni afdelinger og de to selvejende dagtilbud Prinsesse Carolines Børneasyl og Børnehuset Thunfisken. Sammen med distriktets sundhedsplejersker og Midtbyklubben har vi jævnligt møder, der sikrer, at vi får indblik i hinandens arbejde.

Samarbejde med kulturinstitutioner

Vi har gennem mange år arbejdet tæt sammen med blandt andet Aarhus Musikskole, Aarhus Teater, AROS, Skovbakken fodbold.
Det betyder eksempelvis, at eleverne kommer bagom scenen på teateret, at 4. klasserne lærer at spille et instrument under Musikskolen, og at der i det daglige er besøg på bl.a. museer og naturlig inddragelse som en del af undervisningen.
Skolens ”kultur-kánon” er de faste aktiviteter, som er med til at sikre, at alle elever får almen kendskab til udvalgte temaer i løbet af deres skoletid.    

Skolen inde og ude

Skolen er bygget i 1914. Udadtil fremstår vi som “en gammel skole”. Inden for murene er vi en moderne skole, der blandt andet sørger for at facilitere, at både børn og voksne kan trives, samtidig med at børnene har de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Du kan læse om skolens værdier her: