Skolebestyrelsen er desuden repræsenteret af elever, medarbejdere og skolen ledelse. De mødes cirka en gang om måneden, hvor de arbejder med skolens værdier, principper og regelsæt - og debatterer det, der er aktuelt for skolen lige nu.
Du er altid velkommen til at kontakte ét af medlemmerne fra skolebestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller emner, du gerne vil tale om.

Medlemmer af skolebestyrelsen

FORÆLDRE
Cecilie Birkegaard Harrits
, formand
2840 5030 – cecilie@harrits.dk

Christina Lykke Møller 

Allan Bohnstedt, forælder
2160 5907 - allanbohnstedt@gmail.com

Margit Holmgaard Hede
42163912 – margitholmgaardhede@gmail.com

Christel Brajkovic Mortensen  
28354079 - christelmortensen@gmail.com
 
Christine Mosekjær Madsen  

Henriette Marie Juhl Hennelund  
61273073 - Hhennelund@gmail.com

Jeanni Andreeva
21409041 - jeanniandreeva@gmail.com 
 
Torkil Bukkehave Hansen  
61661063 - tbh@au.dk


ELEVER
Mathias Sonne Bang, 8. W

Johanne Bay Nyegaard, 9. X

Katinka Folke Jensen, 6. E

MEDARBEJDERE/LEDELSE
Karl Edney, lærer 
4075 0559 – kapeed@aarhus.dk

Louise Cassøe, pædagog 
3086 0489 – calo@aarhus.dk

Frede Søbjerg, administrativ leder
4187 3732 – frs@aarhus.dk

Ture Middelhede Schmelling, pædagogiske leder
4092 6394 – tusc@aarhus.dk

Trine Romby Kolbeck, pædagogisk leder  
2873 2675 - trko@aarhus.dk

Preben Stadsgaard, skoleleder
4187 4644 – preso@aarhus.dk

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er

 • at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke
 • at bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

Skolebestyrelsen beslutter

 • principperne for at anvende tildelte rådighedsbeløb
 • om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.